Verschillen

Verschillen tussen mijn visie en die van Einstein, Georges Lemaître en anderen:
Henk Druiven Einstein, Georges Lemaître en anderen
Het heelal is rond en statisch. Het heelal kan veel ouder zijn dan 13,8 miljard jaar. Het helal expandeert en komt voort uit een soort oerknal. Het heelal is ongeveer 13,8 miljard jaar oud.
Naarmate sterren verder van ons verwijderd zijn hebben ze een zekere roodverschuiving. Dit effect wordt veroorzaakt door het feit dat de dimensie tijd steeds meer in de ruimtedimensies van de waarnemer komt te liggen. Naarmate sterren verder van ons verwijderd zijn bewegen ze sneller van ons af en vertonen ze om die rede een toenemende roodverschuiving.
De functie waarmee de dimensie tijd in de ruimtedimensie van de waarnemer komt te liggen is een functie van een kwart sinus. Deze vlakt dus, aan de rand van ons zichtbare heelal, af. De expansie lijkt in de loop der tijd te zijn toegenomen. Als we kijken naar zeer ver verwijderde sterren dan is de roodverschuiving minder dan aan de hand van de Hubble-constante mag worden verwacht.
Een klok die een zekere afstand overbrugt, overbrugt daarmee ook een zekere tijd.
Deze klok loopt dus achter op de omgeving.
Een klok die zich relatief beweegt ten opzichte van zijn omgeving zal langzamer gaan lopen.
Deze klok loopt dus achter op zijn omgeving.
Licht heeft, uitgaande van de tijd die het licht zelf nodig heeft, geen tijd nodig om een afstand te overbruggen. Als een deeltje met massa deze snelheid wil bereiken dan is daar meer energie voor nodig dan in het heelal aanwezig is.
Voor de omgeving lijkt  een deeltje nooit sneller te gaan dan 300.000 km/s.
De lichtsnelheid is 300.000 km/s. Om deze snelheid te bereiken heeft een voorwerp oneindig veel energie nodig.
De relativistische massa van een voorwerp neemt toe naarmate zijn snelheid toeneemt. De hoeveelheid energie om het voorwerp te versnellen neemt dus ook toe. Deze relatie is
Er is geen tweede theorie nodig om de verband te leggen tussen versnelling en tijd. Die relatie is al gelegd. Er is een tweede theorie nodig die het verband legt tussen versnelling en tijd.
De grote roodverschuiving van Quasars verklaard Veel raadsels rond Quasars
Geeft een verklaring voor het feit dat de roodverschuiving in het heelal tegenwoordig groter is dan in het verre verleden. Het heelal lijkt steeds sneller uit te dijen. Dat wordt verklaard door het bestaan donkere energie aan te nemen.

Geef een reactie