Bijlagen

 

Kan iets anders dan de expansie van het universum de roodverschuiving verklaren?
(Can anything other than the expansion of the universe explain the redshift?

Ons heelal is waarschijnlijk een enorm zwart gat 
(Our universe is probably a huge black hole)

De speciale en algemene relativiteitstheorie verenigd in één theorie

Relativiteitstheorie eenvoudig uitgelegd
(The Theory of Relativity simply explaned)

E=mc2 eenvoudig uitgelegd (E = mc2 simply explained)

Het rekenen met relativistische grootheden kan een stuk eenvoudiger
(Calculating with relativistic quantities can be a lot easier.)

Wat als c = 300.000 km/h