Disclamer

Inhoud

De informatie die door mij, Henk Druiven, wordt verstrekt op deze website is ontleend aan mijn fantasie. Doordat er door weinig mensen inhoudelijk op mijn stellingen en berekeningen wordt gereageerd kan het zijn dat er fouten op de site voorkomen. Ik nodig iedereen van harte uit om te reageren
De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ik, Henk Druiven, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Geef een reactie