Nieuws ‘Donkere materie’

Met hulp van zwaartekrachtlenzen kleinste brokken van donkere materie waargenomen met Hubble – 9 januari 2020

Sterrenkundigen zijn erin geslaagd om met behulp van de Hubble ruimtetelescoop de kleinste ‘brokken’ of concentraties van donkere materie in het heelal waar te nemen. De waarnemingen ondersteunen de theorie van koude donkere materie, die stelt dat donkere materie bestaat uit langzaam bewegende deeltjes, die slecht reageren met gewone materie. De donkere materie kan zich groeperen in grote halo’s rondom sterrenstelsels met massa’s die honderden tot duizenden keren zo groot is als de massa van het Melkwegstelsel. Maar nu blijken ook veel kleinere eenheden of brokken van donkere materie te bestaan, die slechts de massa van een groot vliegtuig hebben. Donkere materie zelf is niet zichtbaar, maar de zwaartekrachtseffecten ervan zijn wel zichtbaar, doordat ze sterren en sterrenstelsels beïnvloeden.

Wellicht dat die 19 dwergsterrenstelsels toch donkere materie hebben – 23 december 2019

Twee weken geleden werd bekend dat Chinese sterrenkundigen gestuit waren op een klasse dwergstelsels zónder donkere materie. In een groep van 324 sterrenstelsels in de ALFALFA-catalogus vonden ze 19 dwergsterrenstelsels, waarvan de ‘dispersie’ of breedte van de HI-waterstoflijn (21 cm, zie de twee stelsels in hun spectrum hierboven) aangaf dat de volledige massa van de […]

Zes sterrenstelsels ontdekt met amper donkere materie25 september 2019

Een internationaal team sterrenkundigen onder leiding van Pavel Mancera Piña (Rijksuniversiteit Groningen en ASTRON) heeft zes lichtzwakke dwergsterrenstelsels ontdekt die amper donkere materie bevatten. Dat is bijzonder, want van de meeste lichtzwakke dwergsterrenstelsels wordt juist verwacht dat ze alleen door een grote hoeveelheid donkere materie bij elkaar gehouden kunnen worden. De onderzoekers publiceren hun bevindingen […]

Donkere materie wellicht ouder dan de oerknal – nou ja, het ontstond tijdens de inflatieperiode18 augustus 2019

Pakweg 85% van alle materie in het heelal bestaat uit donkere materie. Ook al hebben we dat nog nooit direct waargenomen, de observationele bewijzen voor het bestaan van donkere materie, waarvan het bestaan in 1922 (bijna honderd jaar geleden) werd geopperd door onze landgenoot Jacobus Kapteyn, zijn legio. Natuurkundigen van de Johns Hopkins Universiteit in […]

Yep, er zijn aanwijzingen voor een ‘donkere substructuur’ in de Melkweg30 juli 2019

Afbeelding van de Melkweg met daarin de Gaia-data van de GD-1 stroom. Wit geeft aan dat er een sterke invloed is van de donkere substructuur, rood weinig invloed. Credit: Ana Bonaca, Gaia/ESA. Ik had er twee maanden geleden al een blog aan gewijd, maar nu is daar de officiële verschijning van het vakartikel in the […]

Nieuw onderzoek zegt dat donkere materie wél nodig is om galactische rotatiekrommen te verklaren – 30 april 2019

“Dark matter exists“. Die ondubbelzinnige kop staat er boven het persbericht van het Italiaanse onderzoeksinstituut SISSA, dat gisteren verscheen. In het bericht wordt gewezen op nieuw onderzoek dat aantoont dat donkere materie wel degelijk bestaat. Het onderzoek weerlegt de conclusie die drie jaar terug werd gemaakt door onderzoekers van de Case Western Reserve University.

De universele versnellingsfactor van donkere materie-alternatief MOND lijkt niet te bestaan – 3 april 2019

Onder andere op grond van de galactische rotatiecurves (zie de afbeelding hierboven als voorbeeld) denken sterrenkundigen al heel lang dat er meer materie moet zijn dan we met telescopen en andere instrumenten kunnen zien. Van alle materie in het heelal zou pakweg 85% bestaan uit onzichtbare, donkere materie, de rest is gewone materie (waaruit sterren en planeten, nevels, kometen, planetoïden en wij bestaan). Er zijn meer redenen waarom donkere materie zou bestaan, maar die galactische rotatiecurves, waarvoor Vera Rubin in het begin van de jaren zeventig baanbrekend werk heeft verricht, is wel een echte pijler.

Donkere materie wordt niet gevormd door kleine oer-zwarte gaten – 2 april 2019

Het was ooit (1974) een speculatie van de beroemde natuurkundige Stephen Hawking: dat donkere materie wellicht bestaat uit kleine zwarte gaten uit het allervroegste heelal, primordiale of oer-zwarte gaten, zwarte gaten die niet groter zijn dan een tiende millimeter. Maar gebruikmakend van waarnemingen gedaan met de Japanse telescoop Subaru komt een internationaal team van sterrenkundigen met een nuchtere constatering: donkere materie kan niet bestaan uit kleine oer-zwarte gaten.

95 procent van het heelal bestaat misschien niet – 12 februari 2019

Tientallen jaren dachten natuurkundigen dat veruit het grootste deel van het heelal uit donkere materie en donkere energie bestaat. Maar nieuwe theorieën duiden erop dat de mysterieuze donkere materialen pure verzinsels zijn.
Donkere materie is theoretische gatenvuller.
Donkere energie is een rekenfout.

Tweede sterrenstelsel vlakbij NGC 1052-DF2 gevonden zónder donkere materie – 21 januari 2019

Sterrenkundigen hebben in de groep sterrenstelsels rondom het sterrenstelsel NGC 1052 opnieuw een ‘ultradiffuus’ sterrenstelsel ontdekt dat geen donkere materie lijkt te bevatten. Pieter van Dokkum in zijn collega’s bestudeerden de gegevens van zeven bolvormige sterrenhopen rondom NGC 1052-DF4, zoals het lichtzwakke sterrenstelsel heet (DF staat voor ‘Dragonfly’, de telescoop waarmee de waarnemingen zijn gedaan), en hun analyse leverde hetzelfde resultaat op dat ze eerder ook vonden bij een ander ultradiffuus stelsel uit diezelfde groep, NGC 1052-DF2, namelijk dat de bolhopen een zeer lage snelheidsdispersie vertonen.

Sterrenstelsel in vroege heelal blijkt normale hoeveelheid donkere materie te hebben – 15 december 2018

Sterrenkundigen van de Universiteit van Texas in Austin (VS) hebben in een sterrenstelsel op 9 miljard lichtjaar afstand geconstateerd dat dit sterrenstelsel net zoveel donkere materie bevat als sterrenstelsels een stuk dichterbij huis – lees: sterrenstelsels in het huidige heelal. Het gaat om een sterrenstelsel met een hoge snelheid van stervorming, DSFG850.95 geheten. Met behulp van de Keck telescoop op Hawaï kon men het stelsel bestuderen en omdat DSFG850.95 ten opzichte van de aarde goed gepositioneerd is kon men de snelheden van de buitenste delen van het stelsel nauwkeurig meten. Dat leverde een galactische rotatiecurve op (zie afbeelding hieronder) en die bleek gelijk aan die van ‘normale’ sterrenstelsels, zoals de Melkweg en het Andromedastelsel.

Hoe andere natuurkundigen over donker fluïdum met negatieve massa denken – 8 december

Het recentelijk door de Britse natuurkundige Jamie Farnes (Oxford e-Research Centre) gelanceerde model dat het heelal een donker fluïdum met negatieve massa bevat en dat een alternatief zou zijn voor het bestaan van donkere materie en donkere energie heeft veel stof doen opwaaien, zowel in de media, de populair-wetenschappelijke wereld als bij collega-wetenschappers in de blogosfeer. Met name naar die laatste groep was ik nieuwsgierig en daarom ben ik daar even gaan kijken hoe die erover denkt. Nou laat ik er kort over zijn: Farnes z’n idee komt er niet zo best vanaf. Diverse argumenten worden naar voren geschoven waarom het model niet zou werken

COSINE-100 laat zien dat DAMA/LIBRA géén donkere materie heeft waargenomen – 6 december 2018

Uit de vandaag in Nature gepubliceerde onderzoeksgegevens van de ondergrondse detector COSINE-100 in Zuid-Korea blijkt dat de claim van de natuurkundigen verbonden aan de Italiaanse DAMA/LIBRA detector, dat zij een variërend signaal van deeltjes donkere materie hebben gevonden, niet klopt. Die claim van DAMA/LIBRA ligt er al enkele jaren en het vormt één van de verhitte debatten die in de wetenschappelijke wereld wordt gevoerd. COSINE-100 is een natrium-jodide detector, die gedurende 59,5 dagen waarnemingen heeft gedaan.

95% van het heelal wellicht een donkere fluïdum, een combi van donkere materie en energie – 5 december 2018

Het gangbare model voor het heelal is het ΛCDM model, dat er van uit gaat dat slechts een klein deel (pakweg 5%) uit gewone materie bestaat en de rest uit donkere energie (Λ – de kosmologische constante) en donkere materie (CDM, cold dark matter). Probleem van het het ΛCDM model: die 95% waar het heelal uit bestaat is vooralsnog onbekend en onvindbaar, ondanks de indirecte aanwijzingen die er voor zijn en ondanks de vele pogingen directe detectie ervan te doen. Vandaar dat vele wetenschappers komen met alternatieven. Laatste loot aan die alternatievenboom is de theorie van Jamie Farnes (Oxford e-Research Centre), die denkt dat donkere materie en donkere energie niet apart bestaan, maar dat ze deel uitmaken van een donker fluïdum dat ‘negatieve massa’ bezit – jawel, dat zou in theorie kunnen bestaan.

Er wordt wat afgedebatteerd zeg – 31 augustus 2018

Vanwege de recente debatten over donkere materie en donkere energie heb ik eens opgezocht welke debatten afgelopen jaren de Astroblogs allemaal hebben gepasseerd. Ik kwam op het volgende lijstje uit – de links verwijzen naar de meest recente Astroblog die er over is verschenen.

Wiebelende stelsels brengen theorie rond donkere materie aan het wankelen – 31 oktober 2017

Zware sterrenstelsels in het centrum van clusters blijken niet stil te kunnen zitten. Hun gewiebel duidt er mogelijk op dat donkeremateriedeeltjes onderling interacties aangaan – en dat is volledig in strijd met de standaardtheorie.

Donkere materieloze sterrenstelsel NGC1052–DF2 lijkt toch donkere materie te hebben – 7 juli 2018

In maart werd bekend gemaakt dat een team van sterrenkundigen onder leiding van Pieter van Dokkum een sterrenstelsel had ontdekt dat nagenoeg geheel bestaat gewone materie en waar bijna geen donkere materie in voorkomt, NGC 1052–DF2, een vaag, lichtzwak ‘ultradiffuus’ sterrenstelsel dat zo groot is als ons Melkwegstelsel en dat 65 miljoen lichtjaar van ons vandaan ligt in het sterrenbeeld Walvis (Cetus), vlakbij het grote elliptische sterrenstelsel NGC 1052. Die ontdekking leidde in maart al tot de nodige commotie. Nu lijkt nieuw onderzoek aan te geven dat het wel degelijk gewoon donkere materie bevat. Een onderzoeksgroep onder leiding van Ignacio Trujillo heeft een nauwkeurige schatting gemaakt van de afstand tot het sterrenstelsel en dat blijkt niet 20 megaparsec (1 Mpc=3,26 miljoen lichtjaar) te zijn, maar 13 Mpc. Op basis van die nieuwe afstand hebben ze de massa van het stelsel opnieuw berekend en die blijkt ‘gewoon’ te zijn, dat wil zeggen dat zijn omringende halo voor meer dan 75% uit donkere materie bestaat. Voor de afstandsbepaling heeft Trujillo et al gebruik gemaakt van gegevens van diverse instrumenten (SDSS, GALEX, WISE, Gemini en HST).

Oeps, straks stuiten de donkere materie detectoren op de neutrinovloer – 9 juni 2018

De over de hele wereld verspreidde detectoren van donkere materie, die ondergronds proberen om direct deeltjes donkere materie te detecteren, worden steeds gevoeliger. Zo gevoelig zelfs dat ze naar verwachting binnen enkele jaren zullen stuiten op de zogeheten ‘neutrinovloer’. De in 1930 door Enrico Fermi gepostuleerde neutrino’s, die in 1956 voor het eerst werden gedetecteerd, worden ook wel omschreven als “the most tiny quantity of reality ever imagined by a human being.” Met tientallen miljarden per seconde vliegen ze door iedere vierkante centimeter van je lichaam, waar je niets van merkt en met gemak vliegen ze dwars door een blok lood van een lichtjaar lang. Dat komt simpelweg omdat ze niet reageren op de sterke en elektromagnetische wisselwerking, wel op de zwakke wisselwerking. En in dat laatste verschillen ze van de WIMP’s, de ‘weakly interactive massive particles’, de hypothetische deeltjes van donkere materie, die (vermoedelijk) zelfs niet met de zwakke wisselwerking reageren. Detectoren zoals CDMS, XENON, DAMA, PANDA en LUX bestaan uit grote vaten diep onder de grond, die vol met ijskoude vloeistoffen zitten, omringd met allerlei gevoelige sensoren.

Kan elektrisch geladen donkere materie het door EDGES waargenomen signaal uit het vroege heelal verklaren? – 2 juni 2018

Weten jullie het nog van de Australische EDGES detector? Met die simpele ‘Experiment to Detect Global EoR Signature’ (EDGES) radioantenne, die niet groter is dan een koelkast, was men in staat om signalen te detecteren afkomstig van de allereerste sterren in het heelal, zeer zware blauwe sterren (de zgn. Populatie III sterren), die al 180 miljoen jaar na de oerknal voorkwamen – lees deze Astroblog uit februari er over. Die eerste sterren zouden een zeer sterke ultraviolette straling hebben en die zouden het hen omringende waterstofgas ioniseren. Vervolgens zouden de waterstofatomen reageren met de fotonen van de kosmische microgolf-achtergrondstraling (Engels: de CMB), het overblijfsel van de hete oerknal, die 180 miljoen jaar eerder plaatsvond, nu 13,8 miljard jaar terug in de tijd.

Xenon1T: geen donkere materie gezien, wel scherpere limieten gehaald – 28 mei 2018

Vandaag hebben onderzoekers van het XENON-samenwerkingsverband nieuwe resultaten van het meest gevoelige donkere-materie-experiment ter wereld gepresenteerd, acht keer gevoeliger dan soortgelijke eerdere experimenten. Wetenschappers wereldwijd keken uit naar de XENON1T-resultaten. De afbeeldingen hieronder zijn uit de presentatie van onderzoeksleider M. Lindner (Max Planck Instituut), die vanochtend de resultaten bekendmaakte.

Is donkere materie soms een supervloeistof? – 23 mei 2018

Het debat over het bestaan van donkere materie lijkt twee kanten uit te gaan: de donkere materie kunnen we vooralsnog niet direct waarnemen, maar dat lijkt een kwestie van tijd (en geld voor steeds duurdere detectoren) tegenover de donkere materie zal nooit gevonden worden, want hij bestaat helemaal niet. In dat laatste geval gaat men er van uit dat de zwaartekrachtswetten van Newton en Einstein gewoon niet kloppen. Op de schaal van sterrenstelsels lijken de alternatieve zwaartekrachtswetten, zoals MOND van Milgrom en de emergente zwaartekracht van Verlinde, gelijk te hebben: de gemeten rotatiecurves komen aardig overeen met hun voorspellingen. Echter op grotere schalen, van de clusters van sterrenstelsels tot de kosmologische schaal van het gehele heelal, zitten de alternatieven er faliekant naast en klopt het standaard Lambda-CDM model, het model dat uitgaat van donkere energie en koude donkere materie.

Start bouw van ‘Cryogenic Dark Matter Search’ in het SNOLAB begin ’20 – 19 mei 2018

De bouw van deze SuperCDMS in het SNOLAB is de laatste in een reeks van grootschalige experimenten in de zoektocht naar Donkere Materie. Deze SuperCDMS zou in de loop van het volgend decennium operationeel moeten gaan. De bouw is een samenwerking van het Amerikaanse Department of Energy, de National Science Foundation en het Canadian Foundation of Innovation die er elk resp. 19, 12 en 3 miljoen dollar in steken.

Wordt donkere materie soms gevormd door… witte gaten? – 27 april 2018

Omdat het maar niet lukt donkere materie – de mysterieuze substantie die 80% van alle materie in het heelal vormt – op een directe manier te detecteren komen natuurkundigen de laatste tijd vaak met andere verklaringen. Zo kwamen onlangs Carlo Rovelli, bedenker van de zogeheten Loop Kwantum Gravitatie, en Fransesca Vidotto met de theorie dat donkere materie gevormd wordt door… witte gaten. Witte gaten? Yep, witte gaten, de hypothetische tegenhangers van zwarte gaten. Einstein’s Algemene Relativiteitstheorie uit 1915 vormt de basis voor het bestaan van niet alleen zwarte gaten, maar ook van witte gaten. Zwarte gaten krijg je als de massa van een object gepropt wordt in een volume met de straal die de waarnemingshorizon wordt genoemd, 3 km bij de massa van de zon, 9 mm bij de aarde. Niets kan uit de ruimte binnen de waarnemingshorizon ontsnappen, want de ontsnappingssnelheid is hoger dan c, de lichtsnelheid. Bij witte gaten is ‘t precies andersom: niets kan de waarnemingshorizon binnenkomen, er kunnen alleen dingen uit tevoorschijn komen.

Het donkere materievrije sterrenstelsel NGC 1052-DF2 blijft de gemoederen bezig houden – 21 april 2018

Een kleine maand geleden was daar het bericht dat sterrenkundigen een sterrenstelsel hadden ontdekt dat bijna geheel vrij was van donkere materie, NGC 1052–DF2, een ultradiffuus sterrenstelsel in het sterrenbeeld Walvis (Cetus), 62 miljoen lichtjaar hier vandaan. De waarnemingen waren gedaan met de Dragonfly Telephoto Array en bevestigd met de HST, Keck en Gemini telescopen. De sterrenkundigen onder leiding van Pieter van Dokkum rapporteerden er over in Nature en ze zagen er een aanwijzing in dat de modellen die uitgaan van ‘modified gravity, die ‘stellen dat de zwaartekrachtswetten van Newton en Einstein niet correct zijn en dat met aangepaste wetten donkere materie niet nodig is, met de ontdekking van de bijzondere aard van NGC 1052-DF2 in de prullenbak kunnen. Sindsdien is er een grote discussie in de astronomische blogosfeer losgebarsten over de vraag of de ferme stellingname van Van Dokkum et al wel juist is. De meeste sterrenstelsels roteren sneller dan de theorie voorschrijft – gisteren had Marcel Vonk het er bij Huygens nog over in z’n boeiende lezing over emergente zwaartekracht – en daarom kwamen sterrenkundigen met de donkere materie op de proppen, om die versnelde rotatie te verklaren. Maar wat doet NGC 1052-DF02: die roteert amper.

Sterke twijfels aan interpretatie van resultaten donkere materie experiment DAMA/LIBRA-fase 2 – 14 april 2018

Op 26 maart van dit jaar werden door Rita Bernabei de resultaten bekendgemaakt van zes jaar metingen met de Italiaanse DAMA/LIBRA detector, die zich diep onder de grond in het San Grasso gebergte in de Italiaanse Apennijnen bevindt. In deze tweede fase van het experiment werd bevestigd wat al in de eerste fase van de voorafgaande zes jaar werd gevonden, namelijk een signaal van donkere materie dat met de seizoenen varieert. De detectoren bevatten natrium jodide kristallen en die reageren met de hypothetische WIMP’s, weakly interactive massive particles, de vermeende deeltjes donkere materie. In juni bereikt het signaal altijd een maximum, als de aarde in z’n baan om de zon dezelfde kant uit beweegt als de zon in zijn baan om het centrum van de Melkweg – als de snelheid het grootst is waarmee we tegen de stroom van WIMP’s in bewegen, vergelijkbaar met een auto die tegen de wind in rijdt en de meeste regen te verduren krijgt. In december beweegt de aarde met die stroom mee en daalt het signaal naar een minimum (zie de afbeelding hieronder).

Wordt de donkere materie gevormd door mini-zwarte gaten afkomstig van de oerknal? – 9 april 2018

De ontdekking van zware stellaire zwarte gaten (massa ?10-40 zonsmassa) als gevolg van de detectie van zwaartekrachtsgolven door de LIGO/VIRGO detector leverde al de suggestie op dat dit soort zwarte gaten, die in het vroege heelal moeten hebben bestaan, wellicht de donkere materie of een deel ervan vormen. Sinds kort is daar een variant van verschenen: op 23 maart verscheen het artikel Cosmological Signature of the Standard Model Higgs Vacuum Instability: Primordial Black Holes as Dark Matter in het vaktijdschrift Physical Review Letters, een artikel van de Spanjaarden J. R. Espinosa, D. Racco en A. Riotto. Die komen daarin met een model dat begint met Higgs bosonen, die kort na de oerknal 13,8 miljard jaar geleden moeten zijn ontstaan. Die Higgs bosonen – ook wel de God-deeltjes genoemd, omdat ze massa geven aan alle elementaire deeltjes die massa hebben – zijn in 2012 ontdekt en ze zijn zo’n 126 keer zwaarder dan een proton. Dat Higgs boson is een soort van excitatie van het alomaanwezige Higgs veld, zoals een foton een excitatie van het elektromagnetisch veld is. Natuurkundigen hebben het vermoeden dat het Higgs boson niet stabiel is, omdat het zich in een zogeheten vals vacuüm bevindt en daarmee zorgt voor een metastabiliteit van het heelal – leze deze blog over dat onderwerp.

Sterrenstelsel zónder donkere materie ontdekt – goed nieuws voor het donkere materiemodel – 28 maart 2018

Een team van sterrenkundigen onder leiding van Pieter van Dokkum (klinkt Nederlands, is ‘ie ook, maar hij werkt op de Yale Universiteit in de VS) hebben een sterrenstelsel ontdekt dat nagenoeg geheel bestaat gewone materie en waar bijna geen donkere materie in voorkomt. Het gaat om NGC 1052–DF2, een vaag, lichtzwak ‘ultradiffuus’ sterrenstelsel dat zo groot is als ons Melkwegstelsel en dat 65 miljoen lichtjaar van ons vandaan ligt in het sterrenbeeld Walvis (Cetus), vlakbij het grote elliptische sterrenstelsel NGC 1052 (zie afbeelding hierboven en beneden).

Donkere materie nam de tijd om vroege sterrenstelsels te omhullen – 27 maart 2018

Zo’n tien miljard jaar geleden werden enorme sterrenvormende sterrenstelsels gedomineerd door gewone materie. Dat betekent dat de donkere materie die tegenwoordig zo bepalend is in sterrenstelsels destijds een veel kleinere rol speelde.

Donkere materie is vermoedelijk toch niet de oorzaak van de koude 21-cm lijn uit het vroege heelal – 23 maart 2018

p 28 februari werd wereldwijd het nieuws bekend gemaakt dat sterrenkundigen met een simpele detector ergens in de woestijn in Australië een signaal hadden opgepikt van de allereerste sterren in het heelal, een signaal dat 180 miljoen jaar na de oerknal bij een frequentie van oorspronkelijk 1,4 GHz (golflengte 21 cm, energie 5,9 micro eV) werd uitgezonden – zie de afbeelding hierboven. Het waterstofgas dat dat signaal uitzond bleek kouder te zijn dan verwacht, kouder zelfs dan de fotonen van de kosmische microgolf-achtergrondstraling (CMB – zie afbeelding hieronder).

Signaal eerste sterren heelal mogelijk ook een directe aanwijzing voor bestaan donkere materie – 28 februari 2018

De sterrenkundige Rennan Barkana (Universiteit van Tel Aviv) denkt dat de detectie van het signaal van de allereerste sterren in het heelal – eerder deze avond bekendgemaakt – mogelijk een ongewilde, maar zeer opwindende bijvangst heeft, namelijk een aanwijzing voor het bestaan van donkere materie. In een tweede artikel in Nature, dat morgen zal verschijnen, gaat de onderzoeker nader in op de constatering dat het waterstofgas 180 miljoen jaar na de oerknal twee keer zou koud blijkt te zijn als men eerst dacht. Barkana denkt dat dat komt omdat het waterstofgas in het vroege heelal in interactie was met donkere materie en dat de donkere materie bestaat uit lichte deeltjes, niet zwaarder dan enkele keren de massa van het proton. Met toekomstige radiotelescopen zoals SKA moet het volgens Barkana mogelijk zijn om de invloed van de koeling door de interactie van het waterstofgas met de donkere materie te zien in de kosmische microgolf-achtergrondstraling, waarvan je een impressie in de afbeelding bovenaan ziet. Bron: Universiteit van Tel Aviv.

Theorie donkere materie onder vuur door dwergstelsels en lage helderheidsstelsel – 2 februari 2018

De theorie van de donkere materie, die stelt dat zo’n 27% van alle massa/energie in het heelal uit donkere materie bestaat en waar afgelopen decennia veel indirect bewijs voor vergaard is, ligt de laatste tijd onder vuur en wel door de volgende twee waarnemingen:

Donkere materie is niet ‘fuzzy’, blijkt uit quasarwaarnemingen – 24 juli 2017

Recente theorieën dat de mysterieuze donkere materie in het heelal uit extreem lichte deeltjes bestaat (zogeheten fuzzy dark matter) kunnen naar de prullenbak, aldus onderzoekers van de University of Washington in Seattle. Waarnemingen aan de verdeling van intergalactische materie (in de ruimte tussen de sterrenstelsels) zijn niet in overeenstemming met voorspellingen van deze theorie.

De ontdekking van Saraswati vormt een uitdaging voor de standaard theorie over de evolutie van het universum, het zogenaamde “Koude Donkere Materie” model. Volgens dit model is het ontstaan van een dergelijke structuur namelijk niet mogelijk binnen de huidige leeftijd van het heelal! Dat betekent dat onze theorieën over de groteschaal-structuur van het universum wellicht aan herziening toe zijn.

Enorme, relatief nabije supercluster van sterrenstelsels ontdekt – 15 juli 2017

Astronomen hebben een zeer uitgestrekte cluster van sterrenstelsels aangetroffen in het sterrenbeeld Vissen. De cluster vormt één van de grootste structuren in het “nabije” universum en bevindt zich op een afstand van 4 miljard lichtjaar vanaf de aarde.

Sterke aanwijzingen gevonden voor donkere materie met het AMS-02 instrument aan boord van het ISS – 20 mei 2017

Er zijn recent twee onderzoeksartikelen gepubliceerd in Physical Review Letters, waarin de resultaten bekend zijn gemaakt van metingen die gedaan zijn met de Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02), een deeltjesdetector die sinds 2011 verbonden is aan het internationale ruimtestation ISS – daarheen gebracht aan boord van spaceshuttle Endeavour op 16 mei 2011 met missie STS-134. De AMS-02 kijkt naar kosmische straling, hoogenergetische straling die vanuit alle richtingen van het heelal naar ons toe komt en de aarde bestookt

XENON1T, de meest gevoelige donkere-materiedetector op aarde, presenteert eerste resultaten – 17 mei 2017

experiment ter wereld gepresenteerd. Ze zijn enthousiast over hun korte 30-daagse meting: “Nu al de beste donkere-materielimieten… en we zijn pas net begonnen!”

Bestaan van donkere materie-bruggen bevestigd – 12 april 2017

Onderzoekers van de Universiteit van Waterloo hebben voor het bestaan bevestigd van bruggen van donkere materie, die sterrenstelsels met elkaar verbinden. De verkregen gegevens zijn verwerkt tot een composietopname, die is opgebouwd uit een groot aantal individuele foto’s. Hiermee is het beeld bevestigd dat sterrenstelsels in het universum met elkaar verbonden zijn door een kosmisch web van donkere materie. Deze donkere materie is een merkwaardige substantie die geen elektromagnetische golven (zoals licht) kan absorberen, reflecteren of produceren….

Donkere materie had minder invloed in sterrenstelsels in het vroege heelal – 15 maart 2017

Nieuwe waarnemingen wijzen erop dat tijdens de hoogtijdagen van het ontstaan van sterrenstelsels, 10 miljard jaar geleden, zware sterren-vormende stelsels werden gedomineerd door baryonische oftewel ‘normale’ materie. Dat is in schril contrast met de huidige sterrenstelsels, waarin de geheimzinnige donkere materie de overhand lijkt te hebben. Dit verrassende resultaat, verkregen met ESO’s Very Large Telescope, suggereert dat donkere materie in het vroege heelal minder invloedrijk was dan nu. De resultaten van het onderzoek verschijnen in vier artikelen, waarvan er één vandaag in Nature is gepubliceerd.

Donkere materie niet in elke Melkweg – 15 maart 2017

Schijfvormige sterrenstelsels op 10 miljard lichtjaar van de aarde bestaan grotendeels uit… gas en sterren. Dat is verrassend, want het betekent dat donkere materie een ondergeschikte rol speelt in de verre voorouders van onze Melkweg. Deze conclusies zijn woensdag gepubliceerd in de tijdschriften Nature en het Astrophysical Journal. Ze geven inzicht in de tijd dat sterrenstelsels nog in ‘aanbouw’ waren.

Als er dit jaar niks wordt gevonden, lijkt de kans groot dat de beste theorieën over donkere materie fout zijn. – 4 januari 2017

Als er dit jaar niks wordt gevonden, lijkt de kans groot dat de beste theorieën over donkere materie fout zijn.

Gamma-achtergrondstraling bevat geen spoor van donkere materie – 29 december 2016

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben de meest nauwkeurige analyse uitgevoerd van de gamma-achtergrondstraling in het heelal. Daaruit volgt dat deze achtergrondstraling van twee verschillende brontypes afkomstig moet zijn. De onderzoekers zagen geen aanwijzingen voor het bestaan van donkere materie in de gamma-achtergrondstraling……Hoofdauteur Mattia Fornasa: ‘Onze metingen zijn onderdeel van een grotere zoektocht naar sporen van donkere materie in gammastraling. Ons onderzoek laat zien dat er geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van donkere materie in de gamma-achtergrondstraling.”

Theorie over donkere materie opnieuw in twijfelachtig daglicht door nieuwe metingen – 20 december 2016

Sterrenkundigen zijn al decennia overtuigd van het bestaan van donkere materie. De hoge draaisnelheid van sterrenstelsels zou hierop wijzen. Recente metingen zetten de theorie echter opnieuw in een twijfelachtig daglicht.

Donkere materie mogelijk gelijkmatiger verdeeld dan gedacht – 7 december 2016

VLT Survey Telescope in Chili, wijst erop dat de donkere materie een geringere dichtheid heeft en gelijkmatiger over de ruimte is verdeeld dan tot nu toe werd gedacht. Een internationaal team heeft gegevens van de Kilo Degree Survey (KiDS) gebruikt om te onderzoeken hoe […]

Om deze formule draait het in Verlinde’s zwaartekrachtstheorie – 19 november 2016

In Erik Verlinde’s nieuwe zwaartekrachtstheorie – hier het vakartikel erover – staat één formule centraal en da’s degene die je hierboven ziet. Je vindt ‘m op pagina 38 van het artikel, alwaar hij formule (7.40) vormt. In Verlinde’s theorie ‘verschijnt’ de zwaartekracht als een macroscopisch, elastisch verschijnsel door veranderingen in de microscopische entropie van deeltjes met massa1. Binnen […]

Het ‘geest-sterrenstelsel’ Dragonfly 44 bestaat voor 99,99% uit donkere materie – 26 augustus 2016

Sterrenkundigen van de Yale Universiteit onder leiding van de Nederlandse sterrenkundige Pieter van Dokkum hebben met behulp van twee grote telescopen een sterrenstelsel ontdekt dat voor maar liefst 99,99% uit donkere materie bestaat.

LUX: weer levert de jacht op donkere materie nul komma niks op – 22 juli 2016

Deze week is op een conferentie in Engeland bekend gemaakt dat na twintig maanden intensief speuren met ’s werelds meest gevoelige detector voor donkere materie, de Large Underground Xenon (LUX) in de Black Hills van South Dakota (VS), niets is gevonden.

Nee, donkere materie bestaat niet uit bepaalde soorten axionen – 1 mei 2016

Omdat de speurtocht naar de deeltjes waaruit donkere materie bestaat tot nu toe niets heeft opgeleverd hebben veel natuurkundigen het denkbeeld dat deze deeltjes ‘weakly interactive massive particles’ (WIMP’s) zijn verlaten en hun toevlucht gezocht naar alternatieve modellen, axionen. Maar wat blijkt nu uit analyses die sterrenkundigen van de Universiteit van Stockholm hebben gedaan aan gegevens verzameld met de Fermi gamma ruimtetelescoop aan straling van een sterrenstelsel in de Perseus cluster? Dat bepaalde vormen van axionen uitgesloten kunnen worden als kandidaat voor donkere materie, nee sterker, dat ze waarschijnlijk niet eens bestaan.

UvA-hoogleraar komt met eigen, alternatieve theorie zwaartekracht – 1 april 2016

Eén van de belangrijkste speurtochten van de hedendaagse natuurkunde, naar donkere materie in het heelal, berust op een misverstand. Dat zegt de Amsterdamse theoreticus prof. Erik Verlinde. De donkere materie, die geen licht geeft maar wel zwaartekracht geeft, bestaat niet volgens Verlinde, die dezer dagen een alternatieve zwaartekrachttheorie publiceert.

Zwarte gaten verbannen materie naar kosmische leegtes – 25 februari 2016

Het universum bestaat voor een groot deel uit (onzichtbare) donkere materie, waar zo’n 75 procent van alle massa in het heelal uit bestaat. Zowel donkere als zichtbare materie verzamelen zich in uitgestrekte filamenten, die zich rondom enorme kosmische leegtes wikkelen. Door te kijken naar de kosmische achtergrondstraling hebben observatoria zoals COBE, WMAP en Planck ons […]

Nederlands onderzoekers: “Overschot gammastraling Melkweg komt waarschijnlijk van millisecondepulsars, niet van donkere materie” – 3 februari 2016

De raadselachtige hoeveelheid gammastraling uit het centrum van de Melkweg is waarschijnlijk afkomstig van extreem snel roterende neutronsterren, of millisecondepulsars, en niet van donkere materie, zoals tot nu toe werd beweerd. Dit blijkt uit een nieuwe statistische analyse van de meetgegevens van de Fermi-satelliet uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. De resultaten zijn gepubliceerd in gerenommeerde tijdschrift ‘Physical Review Letters’.

Ook uit Amerikaans onderzoek blijkt dat gammastraling uit kern Melkweg niet afkomstig is van donkere materie – 3 februari 2016

Bijzondere flitsen van gammastraling die afkomstig zijn vanuit de galactische kern, worden niet veroorzaakt door donkere materie-deeltjes, zo blijkt uit onderzoek. Bij voorgaande studies is gesuggereerd dat gammastraling dat geproduceerd wordt in dichtbevolkte regio’s van de ruimte (zoals de galactische kern, waar het wemelt van de sterren, pulsars en zwarte gaten) wellicht afkomstig zou kunnen zijn van donkere materie-deeltjes die elkaar annihileren. Daar blijkt geen sprake van te zijn: het waargenomen signaal is nogal afwijkend ten opzichte van het signaal dat je zou verwachten als deeltjes van donkere materie met elkaar in botsing komen.

De aarde heeft een donkere pruik – 24 januari 2016

Brede stromen donkere materie die door de aarde heen gaan, worden door de zwaartekracht van de aarde samengeperst tot smalle bundels. Dat biedt kansen.

De LHC zou binnenkort quark-achtige donkere materie kunnen vinden – 25 december 2015

Volgens natuurkundigen zouden we binnenkort het raadsel van donkere materie eindelijk kunnen oplossen. Het mysterieuze deeltje waaruit het leeuwendeel van de massa in het universum is opgebouwd, zou wellicht een quark-achtig deeltje kunnen zijn. In dat geval hebben we de laatste jaren in de verkeerde richting gezocht.

De donkere materie voor Kerst – 23 december 2015

De donkere dagen voor Kerstmis zijn weer aangebroken en da’s een goed moment om hier wat berichten over het onderzoek aan donkere materie te plaatsen, het tot nu toe mysterieuze en onzichtbare spul dat 80% van alle materie in het heelal zou vormen.

Beste donkeremateriedetector nu nog gevoeliger – 14 december 2015

`s Werelds gevoeligste detector voor donkere materie is dankzij nieuwe kalibratietechnieken nog eens ruim twintig maal zo gevoelig geworden. De LUX-detector (Large Underground Xenon-detector) in Zuid-Dakota maakt jacht op mysterieuze donkeremateriedeeltjes door de zeldzame lichtflitsjes te meten die zo`n deeltje produceert wanneer het héél af en toe in botsing komt met de kern van een xenon-atoom.

Reusachtige baby-stelsels liggen ingebed in donkere materie – 7 december 2015

De grootste sterrenstelsels in het heelal zijn lang geleden ontstaan op plaatsen waar de concentratie aan donkere materie het hoogst was. Dat werd al voorspeld door populaire theorieën over de evolutie van sterrenstelsels, maar het blijkt nu ook uit nieuwe waarnemingen die verricht zijn met het ALMA-observatorium in Noord-Chili (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).

Nabij dwergstelsel bestaat wellicht vrijwel geheel uit donkere materie – 19 november 2015

Nu hebben astronomen de hoogste concentratie donkere materie ooit waargenomen, in een klein satellietstelsel van de Melkweg. Dit dwergstelsel heet Triangulum II en bevat slechts een paar duizend sterren. Aan de hand van de snelheid van de sterren in de kern van het stelsel, hebben astronomen vastgesteld dat het sterrenstelsel behoorlijk massief moet zijn.

Donkere materie of gewoon zwavel… – 19 november 2015

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft een nieuwe verklaring gevonden voor geheimzinnige röntgenstraling in clusters van sterrenstelsels, de grootste objecten in het universum. Deze röntgenstralen, met een zeer specifieke energie, kunnen ontstaan als koud waterstofgas botst op hete zwavel-ionen en zo elektrische lading overdraagt. Eerder werden de röntgenstralen toegeschreven aan een hypothetisch deeltje, het steriele neutrino, mogelijk verantwoordelijk voor donkere materie. Het ladingoverdracht-model levert echter een meer voor de hand liggende verklaring.

XENON1T gaat beginnen aan de jacht op WIMP’s, deeltjes donkere materie – 16 november 2015

De XENON1T detector, 1400 meter diep onder de grond onder het massieve Gran Sasso gebergte in Italië, is onlangs in gebruik genomen. Met die detector hoopt men WIMP’s te ontdekken, weakly interactive massive particles, de hypothetische deeltjes waaruit donkere materie zou bestaan, de mysterieuze tot nu toe ongeziene materie die 85% van alle materie in het heelal vormt. Naar die deeltjes wordt wereldwijd al heel lang gezocht – tot nu toe zonder succes – maar de XENON1T detector is op dit moment de meest gevoelige detector en de verwachtingen zijn hoog.

Nieuwe detector van donkere materie in gebruik genomen – 11 november 2015

Vandaag heeft een internationaal samenwerkingsverband van wetenschappers in het ondergrondse Gran Sasso laboratorium in Italië het nieuwe XENON1T-experiment in gebruik genomen. XENON1T is ontworpen om met een ongeëvenaarde gevoeligheid naar donkere materie te zoeken.

Donkere materie én energie opgelost met één theorie – 14 september 2015

Geen huisje is heilig voor Erik Verlinde. In 2010 verraste de natuurkundige zijn collega’s met een revolutionaire zwaartekrachttheorie. Inmiddels werkt hij hard aan een nieuwe theorie die de mysteries van donkere materie en donkere energie in een klap van tafel veegt. Kennislink sprak Verlinde in zijn kantoor in Amsterdam.

Gevoelige XMASS-detector vindt geen donkere materie – 8 september 2015

De gevoelige XMASS-detector in de Kamioka-mijn in Japan heeft na zestien maanden geen overtuigende aanwijzingen gevonden voor het bestaan van donkere materie. Dat vertelden Japanse onderzoekers deze week op de TAUP2015-conferentie in Italië (TAUP staat voor Topics in Astroparticle and Underground Physics).

Nikhef-onderzoekers weerleggen claim waarnemen donkere materie – 25 augustus 2015

Onderzoekers van de XENON-samenwerking, waaronder wetenschappers van FOM-instituut voor subatomische fysica Nikhef, hebben een al lang bestaande claim op het waarnemen van donkere materie weerlegd. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in Science..

Gammastraling van dwergstelsel Reticulum II duidt wellicht op donkere materie – 23 augustus 2015

Sterrenkundigen hebben voor het eerst een dwergsterrenstelsel gevonden dat gammastraling uitzendt. … Volgens de sterrenkundigen zou de oorsprong van de gammastraling donkere materie kunnen zijn, dat in de kern van het dwergstelsel annihileert, d.w.z. dat de deeltjes donkere materie tegen elkaar botsen en elkaar dan vernietigen, fotonen met hoge energie achterlatend.

Is donkere materie soms een supervloeistof? – 16 augustus 2015

Ruwweg zijn er twee verklaringen voor donkere materie, namelijk dat het een vorm van materie is, die maar heel zwak reageert op gewone, bekende materie, óf dat de zwaartekrachtswetten van Newton en Einstein niet kloppen en dat er eenmodification of gravity (MOG) nodig is.

Dode stelsels in Comacluster bevatten veel donkere materie – 20 juli 2015

Sterrenstelsels in een cluster op 300 miljoen lichtjaar van de aarde bevatten honderd keer meer donkere materie dan zichtbare materie. Dit beweren Australische wetenschappers in een paper in het wetenschappelijke vakblad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Grote nieuwe zoektocht werpt licht op donkere materie 9 juli 2015


De beste manier om te weten te komen waar de donkere materie zich bevindt, is met behulp van zwaartekrachtlenzen. De astronomen keken hoe het licht van de verre stelsels afbuigt terwijl het op weg naar de aarde langs grote wolken donkere materie reist. Zo konden ze de donkere materie via een omweg toch in beeld brengen.

Achtergrondstraling verraadt link tussen radiostelsels en donkere materie – 7 juli 2015

Sterrenkundigen hebben bevestigd dat de zwaarste sterrenstelsels in het heelal zijn ontstaan op plaatsen waar de concentratie van donkere materie het grootst is, precies zoals verwacht werd.

Volgens deze theorie zouden de allerzwaarste sterrenstelsels zich dus moeten bevinden in de gebieden waar de donkere-materiedichtheid het hoogst is. Onderzoek aan de kosmische achtergrondstraling (de zwakke, afgekoelde ‘echo’ van de oerknal) lijkt dit nu te bevestigen.

Signaal Melkwegcentrum komt van duizenden pulsars en niet van donkere materie – 4 juli 2015

Al sinds 2009 bestudeert de gammasatelliet Fermi van de NASA bronnen van hoogenergetische gammastraling aan de hemel en één van die bronnen is het centrum van ons eigen Melkwegstelsel. Al een poosje denkt men dat men in de straling afkomstig van dat centrum een signaal heeft gevonden dat afkomstig is van deeltjes donkere materie, die daar in de extreme omstandigheden van dat centrum – dicht bij het superzware zwart gat Sgr A* – met elkaar annihileren en daarbij opgaan in gammafotonen. Maar nu blijkt uit berekeningen van twee onafhankelijke teams van wetenschappers dat het gevonden signaal vermoedelijk voor het grootste deel afkomstig is van duizenden pulsars, die zich in het centrum van de Melkweg moeten bevinden.
Zie ook: Bewijs gevonden voor donkere materie in binnendelen Melkweg – 9 februari 2015

Subaru’s Hyper Suprime-Cam brengt donkere materie in vroege heelal in kaart – 3 juli 2015

Japanse sterrenkundigen hebben met behulp van de Hyper Suprime-Cam, verbonden aan de Subaru telescoop op Hawaï, een begin gemaakt met het in kaart brengen van de verdeling van donkere materie in het vroege heelal. Het eerste resultaat is er al: in een gebied van 2,3 vierkante graad aan de hemel in de richting van het sterrenbeeld Kreeft (Cancer) hebben ze negen gebieden gevonden, waar zich een grote concentratie aan donkere materie bevindt. Elk van die concentraties bevat net zoveel materie als een cluster van sterrenstelsels, hetgeen ook blijkt uit waarnemingen met andere telescopen.

Donkere materie gedraagt zich in elliptische stelsels net zo als in spiraalstelsels – 29 april 2015

Van platte spiraalstelsels zoals ons eigen Melkwegstelsel was het al bekend, maar nu blijkt het ook te gelden voor elliptische sterrenstelsels: de rotatiesnelheid van sterren neemt snel toe bij toenemende afstand tot de kern van het stelsel, maar blijft op grotere afstanden constant.

Donkere materie is misschien toch niet helemaal donker – 15 april 2015

Mogelijk is voor het eerst waargenomen hoe donkere materie, anders dan via de zwaartekracht, andere donkere materie beïnvloedt. Waarnemingen van botsende sterrenstelsels, verricht met ESO’s Very Large Telescope en de Hubble-ruimtetelescoop van NASA en ESA, hebben de eerste intrigerende aanwijzingen opgeleverd over de aard van deze mysterieuze component van het heelal.

Eerste gedetailleerde kaart van donkere materie is een feit – 14 april 2015

Onderzoekers hebben voor het eerst een gedetailleerde kaart afgeleverd waarop te zien is hoe donkere materie in het heelal verspreid is. Vooralsnog lijkt deze kaart onze ideeën over donkere materie te bevestigen.

Donkere materie trekt zich nergens iets van aan – 26 maart 2015

Onderzoekers van Zwitserse en Britse instituten hebben gegevens van 72 botsende clusters van sterrenstelsels onderzocht. Dat zou inzicht moeten geven in de aard van de donkere materie die de clusters bijeenhoudt. ‘Zou’, want aan het resultaat valt eigenlijk geen touw vast te knopen (Science, 27 maart)……
Daarmee is het raadsel van de donkere materie, die negentig procent van alle massa in het heelal voor zijn rekening neemt, alleen maar groter geworden. De onderzoekers beginnen er zelfs aan te twijfelen of donkere materie überhaupt wel uit deeltjes bestaat. (EE)
(Bron) Galaxy clusters collide; dark matter still a mystery

Nu ook donkere materie ontdekt nabij de aarde – 10 februari 2015

Voor het eerst hebben onderzoekers overtuigend bewijs gevonden dat in het binnenste deel van ons sterrenstelsel – waar ook onze planeet zich bevindt – donkere materie te vinden is.

Bewijs gevonden voor donkere materie in binnendelen Melkweg – 9 februari 2015

Onzichtbare donkere materie is vijf keer meer aanwezig in het universum dan ‘gewone’ materie, gemaakt van atomen. Maar is die ook bij ons in de buurt te vinden, in het melkwegstelsel? Ja, zo bewijst UvA-onderzoeker Gianfranco Bertone met een team van collega-astronomen nu. Zij hebben voor het eerst waarneembaar bewijs gevonden voor de aanwezigheid van donkere materie in de binnenste delen van de Melkweg, waar ook de aarde zich bevindt. De resultaten van hun onderzoek zijn vandaag online gepubliceerd door Nature Physics.

Gedoe in de donkere sector: wordt donkere materie opgegeten door donkere energie? – 2 november 2014

Dit keer gaat het over het resultaat dat onderzoekers van de universiteiten van Portsmouth en Rome hebben gevonden na het bestuderen van gegevens van talloze survey’s, onder andere de bekende Sloan Digital Sky Survey (SDSS).

Donkere materie: geen WIMP’s, geen WISP’s, maar SIMP’s? – 2 november 2014

Jarenlang leken de hypothetische WIMP’s dé kandidaat voor donkere materie, maar omdat alle experimenten die zoeken naar signalen van WIMP’s niets hebben opgeleverd (zie de afbeelding hierboven) zie je steeds meer natuurkundigen die stellen dat we verkeerd aan het zoeken zijn en dat we ergens anders moeten zoeken.

Donkere materie opgespoord? – 16 oktober 2014

Ruimtewetenschappers van de universiteit van Leicester hebben een merkwaardig röntgensignaal aan de hemel gedetecteerd – een signaal dat wel eens inzicht zou kunnen geven in de aard van de geheimzinnige donkere materie.

Grote spiegel gaat jagen op variant donkere materie: ‘verborgen fotonen’ – 14 oktober 2014

Natuurkundigen zijn bezig om in Karlsruhe (Duitsland) een experiment op te zetten dat bedoeld is om met een metalen spiegel zogeheten verborgen fotonen te detecteren, een verre ‘neef’ van gewone fotonen én een deeltje dat een deel van de donkere materie kan vormen…. Omdat experimenten die proberen WIMP’s te detecteren tot nu toe géén enkel positief signaal hebben opgeleverd proberen natuurkundigen steeds vaker andere hypothetische varianten van donkere materie te detecteren, zoals axionen (onlangs nog werd de IAXO (International Axion Observatory) voorgesteld) en verborgen fotonen.

Donkere materie bestaat niet uit bosonische super-WIMPs – 7 oktober 2014

Japanse onderzoekers hebben met de XMASS-detector geen aanwijzingen gevonden voor het bestaan van zogeheten bosonische super-WIMPs – hypothetische deeltjes die een mogelijke verklaring zouden kunnen vormen voor de donkere materie in het heelal.

Posities planeten tonen weinig donkere materie in het zonnestelsel aan – 3 juli 2013

Volgens de laatste inzichten zijn de sterrenkundigen van mening dat 4,9 procent van het gehele heelal uit normale materie bestaat, donkere materie is goed voor 26,8 procent en de rest (68,3%) wordt gevormd door donkere energie…..

Donkere materie lijkt erg stabiel – 2 oktober 2007

Een Deense sterrenkundige laat nieuw licht schijnen op de mysterieuze donkere materie. Die zou volgens sommige onderzoekers uit axionen bestaan. Signe Riemer-Sørensen onderzocht hoe stabiel die nog nooit waargenomen deeltjes zijn.

Chandra stuit op donkere materie-mysterie – 17 augustus 2007

NASA’s röntgensatelliet Chandra heeft een gigantische botsing waargenomen in een cluster van sterrenstelsels, Abell 520 in het sterrenbeeld Orion, die afwijkt van eerder waargenomen botsingen (zie bijvoorbeeld m’n blog over Abell 576). In alle waargenomen botsingen is een interactie te zien tussen gewone materie, zowel in de vorm van heet gas (rood in de compositiefoto) als van sterren geconcentreerd in sterrenstelsels (geel/oranje), en donkere materie (blauw).

Donkere melkweg – 19 juni 2007

Astronomen breken zich al jaren het hoofd over het misvormde sterrenstelsel NGC 4254. Dat is uitgerekt alsof er een loodzwaar sterrenstelsel vlakbij staat, maar telescopen kunnen geen dader van die omvang vinden. Een internationaal onderzoeksteam laat nu zien dat het stelsel wordt opgerekt door een klont massa die bijna compleet uit onzichtbare donkere materie bestaat. Het onderzoek wordt gepubliceerd in het Astrophysical Journal.

Donkere sterren in het vroege heelal – 9 mei 2007

Zoals meerdere malen hier gemeld bestaat het heelal voor een klein deel uit gewone materie (slechts 4%), 21% uit donkere materie en 75% uit donkere energie (zie o.a. m’n astroblog van afgelopen zondag). Volgens theoretici moet die donkere materie in het vroege heelal een belangrijke rol hebben gespeeld bij de eerste vorming van sterren. Er zouden zelfs ‘donkere sterren’ zijn gevormd, die niet draaien op de fusie van waterstofatomen, zoals gewoonlijk in sterren het geval is, maar op de annihilatie (vernietiging) van donkere materie. Die donkere sterren zouden zelfs nog heden ten dage kunnen bestaan!

Eerste 3D-kaart van donkere materie in het heelal gemaakt – 8 januari 2007

Een internationaal team van sterrenkundigen is er in geslaagd om met behulp van de zogenaamde COSMOS-survey voor het eerst een driedimensionale kaart van het heelal te maken, die inzicht geeft in de verdeling van donkere materie in dat heelal. De waarnemingen sluiten goed aan bij de theorieën over de vorming van clusters van sterrenstelsels.

Donkere materie gespot in Bullet Cluster? – 7 september 2006

Astronoom Doug Clowe en zijn collega’s hebben twee gigantische wolken donkere materie gevonden op drie miljard lichtjaar van de aarde. Huidige theorieën kunnen dat materiaal niet verklaren, maar volgens sterrenkundigen bevat het heelal tot vijf keer zoveel donkere als normale materie. Clowe zal zijn ontdekking publiceren in de Astrophysical Journal Letters, terwijl critici alternatieve verklaringen naar voren brengen.

Sterrenstelsels in hun hemd – 10 april 2003

Donkere materie blijkt niet alleen onzichtbaar, maar in sommige gevallen zelfs onvindbaar. In tenminste drie sterrenstelsels ontbreekt – tegen elke verwachting in – ieder spoor van deze mysterieuze materie.

Spookdeeltjes echt grijpbaar – 18 november 2000

Drie jaar geleden maakte een internationaal team van onderzoekers van de ondergrondse neutrinodetector Superkamiokande in Japan voorpaginanieuws, met de aankondiging dat deze superlichte spookdeeltjes massa hebben….

Geef een reactie