Stephen Hawking in zijn boek ‘Het Heelal’

In zijn boek ‘Het Heelal’ schrijft Stephen Hawking in de NL-uitgave van de 35-ste druk op pagina 244:
“Wanneer we de kwantummechanica met de algemene relativiteitstheorie combineren, lijkt er een nieuwe mogelijkheid te zijn die zich nog nooit heeft voorgedaan: dat ruimte en tijd samen een eindige, vierdimensionale ruimte kunnen vormen zonder singulariteiten of begrenzingen, vergelijkbaar met het aardoppervlak, maar dan met meer dimensies. Het lijkt erop dat deze voorstelling veel van de waargenomen eigenschappen van het heelal kan verklaren, zoals het feit dat het op grote schaal gelijkvormig is en ook de afwijkingen van de homogeniteit op kleinere schaal, zoals de sterrenstelsels, de sterren en zelfs de mens. Ze zou zelfs de pijl van de tijd zoals wij die waarnemen kunnen verklaren.”

HD: Als Stephen Hawking in de tijd dat hij zijn boek schreef op de hoogte was geweest van het holografisch principe dan had hij waarschijnlijk niet voor een vierdimensionale maar voor een driedimensionale ruimte hebben gekozen.